شکل های مختلف سمعک

شکل های مختلف سمعک که در بازار موجود هستند، موجب شده است تا افراد راحت تر بتوانند در رابطه با خرید یک نوع آن تصمیم بگیرند و این وسیله بسیار ارزشمند و مفید را برای خود تهیه کنند و مورد استفاده قرار دهند که در نهایت خرید آن ها هم می تواند با استفاده از روش آنلاین انجام شود.

انواع اشکال سمعک

شکل های مختلف سمعک موجب شده است تا افرادی که دچار کم شنوایی هستند، راحت تر بتوانند مدل مورد نظر خود را انتخاب کنند و به این ترتیب، سمعک مورد نظر خود را خریداری کرده و مورد استفاده قرار دهند.
سمعک ها در حالت کلی از سه جز اصلی تشکیل می شوند که عبارت هستند از:
1.    میکروفون که وظیفه آن دریافت صدا می باشد.
2.    برد به کار رفته در سمعک که وظیفه پردازش گفتار و صدا را بر عهده دارد.
3.    رسیور و یا بلندگو که صدای پردازش شده توسط مدار را تقویت می کند و آن را از سمعک خارج می نماید.

انواع سمعک از نظر ظاهری


سمعک پشت گوشی:
سمعک های پشت گوشی (BTE ) به سه دسته تقسیم می شوند:
 
سمعک های پشت گوشی ( BTE ) با قالب
 •این سمعک ها پشت گوش قرار می گیرند و به وسیله قالبی که در کانال گوش قرار گرفته صدا را به درون گوش منتقل می کنند. این سمعک ها با اندازه های مختلف برای انواع افت شنوایی موجود می باشند. انواع این سمعک ها شامل BTE s, BTE m , BTE p , BTE sp 
 می باشند.
 
سمعک های OPEN - FIT 
•این سمعک ها در پشت گوش قرار دارند و به وسیله یك تیوب نازک صدا را به کانال گوش منتقل می کنند. از نظر ظاهر ظریف هستند و برای افت های شنوایی خاصی استفاده
 می شوند.
سمعک هایReceiver-In-Canal (RIC)
•در این سمعک ها رسیور از بدنه سمعک خارج شده و به وسیله یك سیم خیلی نازک درون کانال گوش قرار می گیرد. همین مورد باعث شده این سمعک ها بسیار کوچک و زیبا شوند. این سمعک ها با انتخاب رسیور مناسب و تجویز صحیح ، برای انواع افت شنوایی قابل استفاده هستند.


سمعک داخل گوشی:

این سمعک ها بر اساس اندازه به چهار گروه تقسیم می شوند: 
سمعک های IIC
سمعک های کاملا نامرئی که کوچکترین گروه سمعک های داخل گوشی می باشند. در عمق مجرای گوش قرار می گیرند و کاملا مخفی هستند.
 
سمعک های CIC
از سمعک های IIC کمی بزرگتر هستند. در کانال گوش قرار می گیرند و به سختی دیده می شوند.
 
 سمعک های ITC
این سمعک ها در ابتدای کانال و قسمت تحتانی صدفی گوش قرار میگیرند و تا حدودی دیده می شوند.
 
سمعک های ITE
از سایر گروه های بزرگتر هستند. تمام قسمت صدفی گوش را پر می کنند.
تجویز این چهار گروه سمعک با توجه به افت شنوایی فرد ، حجم کانل گوش و توانایی حرکتی فرد انجام می شود. افت شنوایی ملایم تا شدید با این سمعک ها قابل پوشش است.